>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1398 - دوره:28 - شماره:112


  tick  ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی - صفحه:199-217

  tick  ارزیابی تاثیر افت آب های زیرزمینی بر میزان فرونشست با استفاده از تصاویر راداری سنتینل­1 ؛ محدوده مورد مطالعه: دشت قروه - صفحه:219-229

  tick  استخراج خودکار مناطق همگن کاذب( Pifs) به منظور تعیین تغییرات سنجش از دوری - صفحه:151-166

  tick  بررسی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آن با شرایط آلودگی هوا و شاخص های Ndvi و Ndbi در شهر اراک - صفحه:249-264

  tick  بررسی های توپوگرافی با به کارگیری سیستم تعیین موقعیت جهانی دیفرانسیل دو و سه فرکانسه در تل تخت پاسارگاد - صفحه:93-107

  tick  بررسی گسترش شهری و تاثیرآن بر دمای مناطق شهری با استفاده از آنالیز چندزمانه تصاویر ماهواره ای نوری مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد - صفحه:55-73

  tick  بهبود دقت واقعیت افزوده با استفاده از تارگت ها مطالعه موردی: بصری سازی زیرساخت های زیرزمینی - صفحه:75-91

  tick  تبیین ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا از پایان جنگ سرد تا 2014 میلادی - صفحه:167-185

  tick  توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 مطالعه موردی: کلانشهر تبریز - صفحه:187-198

  tick  توصیف مکانی فضای درونی برای محیط های مردم گستر - صفحه:109-121

  tick  کاربرد شبکه عصبی موجک با الگوریتم آموزش بهینه سازی انبوه ذرات در مدل سازی تغییرات زمانی محتوای الکترون کلی یون سپهر - صفحه:7-18

  tick  کمّی سازی عوامل محیطی و انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل با روش های Rs و Gis؛ مناطق حفاظت شده ارسباران - صفحه:35-53

  tick  مدل سازی میزان تغذیه آب زیرزمینی آبخوان کارستی دالاهو با استفاده از مدل Karstlop - صفحه:231-247

  tick  پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط Gis مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی استان قزوین - صفحه:123-136

  tick  پهنه بندی استعداد وقوع زمین لغزش در منطقه رودبار به روش Lnsf - صفحه:19-33

  tick  پهنه بندی ریسک جزر و مدی خور ماهشهر با استفاده از Gis - صفحه:137-150
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved