>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1397 - دوره:27 - شماره:107


  tick  ارائه یک شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی (Gldas-Smdi) درمحدوده ایران مرکزی - صفحه:179-191

  tick  ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGis - صفحه:113-132

  tick  ارزیابی و پهنه بندی ژئوسایت های گردشگری در شرق استان کردستان مطالعه موردی: شهرستان های قروه و بیجار - صفحه:133-148

  tick  استفاده از Gis درارتقای صنعت گردشگری شهر کرمان - صفحه:165-177

  tick  بررسی تغییرات سطحی و حجمی آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ارتفاع سنجی ماهواره ای - صفحه:149-163

  tick  تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 دراستان کرمانشاه - صفحه:237-252

  tick  تحلیل و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفیک مناطق شمال کشور با استفاده از فرایند تحلیل شبکه مطالعه موردی: استان گیلان - صفحه:193-208

  tick  تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی - صفحه:41-48

  tick  تحلیل ‌و‌ سنجش ‌آسیب پذیری ‌ساختما‌ن های ‌شهری در برابر ‌زمین لرزه با‌استفاده ‌از ‌تحلیل های ‌آماری مطالعه ‌موردی: ‌بافت ‌فرسوده ‌شهر ‌بروجرد - صفحه:223-236

  tick  تلفیق تصویر ماهواره ای و داده لیدار به منظور تعیین ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله بر مبنای الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در هایتی - صفحه:7-24

  tick  تهیه نقشه گسیلندگی و دمای سطح زمین از تصاویر ابرطیفی حرارتی Hytes با استفاده از الگوریتم های Tes وArtemiss - صفحه:99-111

  tick  شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری جنگ دراستان کردستان مطالعه موردی: شهرستان مریوان - صفحه:49-66

  tick  مدل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهرقائم شهر - صفحه:209-222

  tick  پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران بااستفاده از مدل فرایند تحلیل شبکهای (Anp) - صفحه:67-83

  tick  پیاد ه سازی کاداستر سه بعدی شهری بر مبنای تصاویر هوایی با قابلیت مدیریت املاک در کلان شهر تهران - صفحه:25-40

  tick  گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی مکانی با استفاده از رویکرد فازی - صفحه:85-98
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved