>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1397 - دوره:27 - شماره:106


  tick  ارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی وحدتیه با استفاده از روش های Saw،DematelوAhp - صفحه:201-212

  tick  اندازه گیری زمینه آگاه تشابه خطوط سیر مبتنی بر الگوریتم Mopso و نظریه فازی - صفحه:21-35

  tick  بررسی تاثیر شبکه های آبیاری سد کرخه بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویرماهواره ای مطالعه موردی: منطقه نیمه خشک دشت عباس - صفحه:129-140

  tick  بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع درجنوب شرق ایران - صفحه:169-178

  tick  تحلیل اثرات خشکسالی های اقلیمی اخیر بر میزان شوری آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری و Gis در دشت یزد اردکان - صفحه:179-199

  tick  تحلیل ناهنجاری های حرارتی گسل ها و ارتباط آن با منابع زمین گرمایی بااستفاده از داده های حرارتی لندست 8 مطالعه موردی:گسل های شهداد و نایبند - صفحه:5-20

  tick  روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا - صفحه:87-99

  tick  ساختار فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل - صفحه:213-227

  tick  شناسائی و اولویت بندی چالش های اشتراک گذاری داده و اطلاعات مکانی - صفحه:37-55

  tick  شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی مطالعه موردی: شهرستان تنکابن - صفحه:229-239

  tick  طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم گیری مکانی جهت تعیین مناطق مطلوب کاربر از لحاظ زبری - صفحه:119-128

  tick  طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه بافت آگاه برای گردشگران مطالعه موردی: شهرمراغه - صفحه:71-85

  tick  محاسبه و ارزیابی تبخیر در دریاچه پشت سدها با استفاده از مدل تبخیر و تعرق Sebal مطالعه موردی: سدامیرکبیر - صفحه:57-69

  tick  مقایسه برآورد نرخ و حجم رسوبگذاری در کانال دسترسی بندرامام خمینی (ره) با استفاده از روش های هیدروگرافی،تئوری بایکر و مدل سازی توسط مایک21 - صفحه:141-152

  tick  پایش زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران،با تاکید بر منطقه جازموریان - صفحه:153-168

  tick  پهنه بندی آسیب پذیری نقاط لرزه خیز استان های ایران بر اساس تغییرات دمایی و رخداد­های لرزه ­ای با استفاده از تصاویرمودیسMod11a1وGis - صفحه:101-117
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved