>
Fa   |   Ar   |   En
   اعتبارسنجی قرائت عاصم به روایت حفص و بازنمود ارزشمندی آن  
   
نویسنده زرنگار احمد
منبع مطالعات قرائت قرآن - 1400 - دوره : 9 - شماره : 16 - صفحه:165 -187
چکیده    مسئله قرائات قرآن از دیرباز علمای اسلام را مشغول به خودساخته و ایشان را به آراء گوناگونی در این خصوص سوق داده است. برخی از ایشان قائل به برابری تمامی قرائات منقول از سلف بوده و به حجیت تمامی قرائات معترف‌اند. بااین‌وجود، روایت حفص از عاصم در میان سایر قرائات از امتیاز و شهرت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا روایتی است که دارای سندی عالی و با پشتوانه جمهور مسلمانان استحکام یافته و در طی قرون پی‌درپی تا به امروز همواره میان مسلمانان متواتر و معتبر بوده و تداول آن به جهاتی است که در این تحقیق موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه قرآن، قرائت، روایت حفص، عاصم، قراّء سبعه
آدرس دانشگاه صدا و سیما قم, ایران
پست الکترونیکی zarnegar1370@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved