>
Fa   |   Ar   |   En
   وحیانی بودن الفاظ و قرائت قرآن و نقد دیدگاه مستشرقان  
   
نویسنده اله وردیها محمدمهدی
منبع مطالعات قرائت قرآن - 1400 - دوره : 9 - شماره : 16 - صفحه:303 -328
چکیده    با نزول اولین آیات قرآنی توسط روح‌الامین بر قلب پیامبرj و تلاوت و اقراء آن توسط ایشان بر مردم آن روزگار، با هجمه‌ها و شبهات گوناگونی از جانب مشرکان و یهودیان و مسیحیان و ... روبرو شد. از تردید در اصل امکان نزول وحی و وقوع آن، تا متهم کردن به سحر و جادو و تاثیرپذیری از کاهنان و قول بشر دانستن و... که قرآن خود بدان‌ها پرداخته است تا قرون اخیر که با هجمه سازمان‌دهی شده توسط مستشرقان در پوشش تحقیقات علمی برای اثبات رخنه در الفاظ وحی و یا وجود تحریف در قرآن دست به تالیفاتی در این زمینه زده‌اند. این فعالیت‌ها در در قالب تصحیح بسیاری از کتاب‌های قدیمی تاریخ قرآن و اختلاف قرائت و یا ارائه رساله‌های دانشگاهی و بخش‌هایی از کتاب و یا تالیفات انجام‌شده در این زمینه، به دلیل وجود اختلاف قرائت در قرآن و به دلیل تعدد مصاحف و اعتقاد به تعدد قرائات از ناحیه مسلمانان، به‌نوعی نسبت به اصالت متن قرآن مناقشه کردده‌اند و آن را نشانه‌ای بر عدم ثبات و اصالت متن قرآن گرفته‌اند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به‌نقد و بررسی این ادعا پرداخته شده است.
کلیدواژه قرآن، وحیانیت، الفاظ قرآن، قرائت قرآن، مستشرقان
آدرس دانشگاه پیام نور قزوین, ایران
پست الکترونیکی solookallahm@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved