>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی وبررسی اختلاف قرائات سبع در سوره یس  
   
نویسنده اسودی علی ,اسبقی فاطمه
منبع مطالعات قرائت قرآن - 1400 - دوره : 9 - شماره : 16 - صفحه:268 -302
چکیده    قرآن کلام وحی و معجزه جاوید پیامبر اسلامj است که عدم تحریف آن از اعتقادات مسلم مسلمانان است؛ در این میان به دلیل وجود لهجه های خاص زبان عربی، اختلاف هایی در شیوه قرائت، تجوید و نگارش پیش آمده است. هفت نفر از قراء در نیمه قرن دوم هجری قمری به‌عنوان قاریان متخصص و ماهر شهرت یافتند که هرکدام از آن‌ها دارای دو راوی بودند. تنها قرائتی که در طبقه سوم قاریان قرآن دارای سند صحیح و متواتر میان مسلمانان متداول بود، قرائت حفص از عاصم است. ازاین‌رو اختلاف قرائات و روشن شدن حقائق آن از اهمیت ویژه‌ای‌ برخوردار‌است. با بررسی اختلاف قرائت در واژگان قرآنی، به تاثیر یا عدم تاثیر این قرائت‌ها در معنای قرآن پی برده می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در خصوص اختلاف قرائات سوره یس دارای 83 آیه می‌پردازد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد: 28 مورد اختلاف قرائت در سوره یس وجود دارد که 22 واژه آن بدون تاثیر در معنا و 6 واژه آن در معنا تاثیرگذار است که غالب این موارد مربوط به حوزه مقوله های صرفی است؛ همچنین مشخص گردید، این اختلافات تاثیر بسزایی در خوانش و درک محتوای آیات ایجاد نکرده و سازگاریِ مناسبی با ساختارهای زبان عربی دارد.
کلیدواژه قرآن، اختلاف قرائات، تاثیر معنایی، سوره یس، قرائات سبع، قراء سبعه
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر, ایران
پست الکترونیکی rohangizasbaghi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved