>
Fa   |   Ar   |   En
   گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه حصر، اصول و فرش قرائات  
   
نویسنده امینی تهرانی محمد
منبع مطالعات قرائت قرآن - 1397 - دوره : 6 - شماره : 10 - صفحه:137 -158
چکیده    حصر قرائات‌ از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که تحوّلی عظیم در تاریخ دانش قرائت پدید آورد. رشد دانش قرائت و تحلیل اصول و انواع قرائات از قرن چهارم به بعد، متاثر از این فعالیت به شمار می‌رود. موضوع نوشتار حاضر گونه‌شناسی منابع حصر و ‌ گونه‌شناسی منابع اصول و انواع قرائات است. از مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش آن است که مهم‌ترین منابع مرتبط با حصر مربوط به قرائات سبعه و قرائات عشره است. دانشمندان اسلامی با دیدگاه‌های مختلفی به حوزه حصر و اصول و انواع قرائات نگاه کرده‌اند و دیدگاه‌های نقلی صرف درباره قرائات، جای خود را به دیدگاه‌های تحلیلی و اجتهادی داده است. از ویژگی تالیفات معاصر، توجه به مباحث درجه دوم دانش قرائت مانند ارتباط قرائت با علوم اسلامی و تاریخ دانش قرائت است.
کلیدواژه قرآن ,حصر قرائات ,اصول قرائات ,فرش الحروف ,گونه‌شناسی ,منابع ,قرائات سبعه ,قرائات عشره ,قرائات اربعه عشره
آدرس جامعه المصطفی العالمیه, ایران
پست الکترونیکی amini63@chmail.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved