>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی قرائات منسوب به ائمه در سوره مائده  
   
نویسنده اخوان مقدم زهره ,دانشی کهن زهره
منبع مطالعات قرائت قرآن - 1396 - دوره : 5 - شماره : 9 - صفحه:33 -53
چکیده    تحلیل قرائات منسوب به معصومان از مباحث در خور در عرصه تفسیر است و تحلیلی و بررسی روایات تفسیری و فقهی قرائات نتایج جالب توجهی را به دست می‌دهد که بارزترین نتیجه آن، پی بردن به ارزشمندی این قرائات و روایات مربوط به آنهاست هر اینکه در کنار دیگر قرائات در تفسیر آیات باید مورد توجه واقع شوند. همچنین توجه به بعضی از قرائات منقول از معصومین تاثیر بسزایی بر تفاسیر شیعه دارد، ولی مفسران و فقهای شیعه، روایات قرائات را نیز همچون دیگر روایات تفسیری کمتر مورد توجه ویژه قرار داده‌اند، در حالی که این روایات در خور اهتمام و استفاده بهینه است. این مهم در سوره مائده بیشتر جلب توجه می‌کند.
کلیدواژه قرآن ,سوره مائده ,قرائات ,معصومان ,روایات تفسیری
آدرس دانشگاه علوم قرآن تهران, ایران, حوزه علمیه رفیعه المصطفی, ایران
پست الکترونیکی z.daneshe@chmail.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved