>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن  
   
نویسنده بهرامی حمزه علی ,سپاهی مجتبی
منبع پژوهشنامه معارف قرآني - 1397 - دوره : 9 - شماره : 32 - صفحه:105 -125
چکیده    یکی از صناعات ادبی و اعجازی قرآن، وقوع مجاز در آن است. اصل وقوع مجاز در قرآن پذیرفته بیشتر علمای اسلام است و کتاب‌های فراوانی در این زمینه نوشته‌اند. از این میان، ابن‌تیمیه حرّانی (د. 728 ق.) به عنوان برجسته‌ترین نظریه‌پرداز جریان سلفی تکفیری وهابیت، وقوع مجاز در قرآن را انکار می‌کند. وی به عنوان یکی از موسسان جریان تکفیری و آرای او مورد پذیرش این فرقه می‌باشد. بنابراین، معرفت به اندیشه‌های ابن‌تیمیه در حقیقت، شناختن دبدگاه این فرقه است. این مقاله با روشی اسنادی‌ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال‌هاست که «دیدگاه ابن‌تیمیه درباره مجاز چیست؟» و «استدلال‌های او چقدر محکم است؟». با جستجو در آثار ایشان به این نتیجه ‌رسیدیم که استدلال‌های ابن‌تیمیه در انکار وقوع مجاز در قرآن نا‌پذیرفنی می‌باشند. در واقع، این استدلال‌ها شایسته نقد و مناقشه جدی هستند و پذیرش دیدگاه او موجب محرومیت از اعجاز، لطایف و ظرایف قرآن می‌شود.
کلیدواژه مجاز، جریان سلفی‌ تکفیری، ابن‌تیمیه، تاویل، تفویض
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی bahrami1918@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved