>
Fa   |   Ar   |   En
   نقدی بر نظریه آفرینش تبعی زن در قرآن  
   
نویسنده هدایت‌نیا فرج‌الله
منبع پژوهشنامه معارف قرآني - 1396 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:57 -80
چکیده    درباره آفرینش انسان، آدم و حوا و به طور کلی، درباره آفرینش دو صنف مرد و زن میان مفسران اتفاق نظر وجود ندارد. دیدگاه‌های آنان درباره این موضوع به دو نظریه کلی بازمی‌گردد. بسیاری از مفسران، آفرینش مرد و زن را از مَنِشی متفاوت و برای اهداف متفاوت می‌دانند و معتقدند که خدای سبحان حوا را از قسمتی از بدن حضرت آدم آفریده‌است. همچنین، معتقدند خدای متعال زن را برای آرامش شوهر خلق کرده‌است. نتیجه این نظریه، فرادستی و سروری مرد بر زن و آفرینش تبعی زن در نظام ارزشی اسلام می‌باشد. گروهی دیگر از آنان، منشا و هدف آفرینش آدم و حوا را مشترک می‌دانند و معتقدند که مردان و زنان در آفرینش و به لحاظ شرافت و ارزش یکسان و همسان هستند. مطابق این نظریه، خدای متعال زن و شوهر را برای آفرینش یکدیگر آفریده‌است. با توجه به تاثیر این نظریات در نظام فقهی‌ حقوقی و فرهنگی‌ اجتماعی، در این جستار تلاش شده ادله نظریه آفرینش تبعی زن بررسی و ارزیابی شود و نشان داده‌ شود که آدم و حوا و به طور کلی، مرد و زن از منشاء مشترک و برای هدف یکسان آفریده شده‌اند و هیچ یک بر دیگری شرافت و سروری ندارد.
کلیدواژه آفرینش تبعی، آدم، حوا، مرد، زن
آدرس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, ایران
پست الکترونیکی hedayat47@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved