>
Fa   |   Ar   |   En
   زراعت و فناوری زعفران   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:1


  tick  واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی - صفحه:3-25

  tick  بررسی خصوصیات کمی گل و بنه زعفران (.≪I≫Crocus Sativus≪/I≫ L) تحت تاثیر سیستم‌های تغذیه آلی، ‏بیولوژیکی و شیمیایی در منطقه گناباد - صفحه:27-40

  tick  تاثیر پرایمینگ بنه با اسید سالیسیلیک و وزن بنه مادری بر گلدهی و خصوصیات کیفی کلاله زعفران - صفحه:41-53

  tick  تاثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:55-67

  tick  مقایسه عملکرد ابزارهای سرهم‌بندی ترنسکریپتوم در گیاه زعفران زراعی (Crocus Sativus L.) - صفحه:69-80

  tick  بررسی تاثیر فرآیند خشک ‌کردن بر ویژگی های رنگی گلبرگ زعفران با استفاده از ماشین بینایی - صفحه:81-91

  tick  ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربت‌حیدریه جهت کشت گندم و زعفران - صفحه:93-109

  tick  بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد - صفحه:111-123

  tick  اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران - صفحه:125-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved