>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی  
   
نویسنده رضایی صوفی مرتضی ,خاصه علی اکبر ,خاصه علی
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:49 -62
چکیده    این پژوهش بر آن است تا با استفاده از فنون علم‌سنجی، جایگاه مطالعات علوم ورزشی ایران از سال 2000 تا 2016 را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع مطالعات علم‌سنجی است. جامعه پژوهش را تولیدات علمی ایران در حوزه ی علوم ورزشی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی تشکیل می‌دهد. نتایج بررسی نشان داد که تولید علمی علوم ورزشی ایران در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در فاصله زمانی 2016-2000 تعداد 615 مدرک است. در بازه زمانی مذکور، rahnama n پر تولیدترین پژوهشگر، sadeghi h پر استنادترین پژوهشگر و sadeghi h دارای بیشترین شاخص اچ بوده‌اند. پژوهشگران تربیت‌بدنی ایران بیشترین همکاری را با همتایان خود در کشورهای ایالات‌متحده، کانادا و انگلستان داشته‌اند. همچنین واژه‌های exercise، training و muscle به‌عنوان پربسامدترین واژگان در پژوهش‌های علوم ورزشی ایران بوده‌اند. به‌طورکلی، تولیدات علمی پژوهشگران علوم ورزشی ایران از سال 2000 تاکنون روندی رو به رشد داشته است. همچنین تحلیل محتوای پژوهش‌های علوم ورزشی نشان داد که غالب مقالات در خصوص تاثیر تمرین بر سیستم های مختلف بدن، مباحث توان‌بخشی و همچنین تجزیه‌وتحلیل حرکتی است.
کلیدواژه علوم ورزشی، علم‌سنجی، تحلیل محتوا، شاخص اچ، ایران
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved