>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقلال از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی  
   
نویسنده کریمی فیروزجایی علی ,عراقی یزدان پرست پیمان
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:27 -38
چکیده    مطبوعات ورزشی ازجمله رسانه‌های نوشتاری مهم در جامعه هستند. ازآنجاکه تیتر روزنامه به دلیل ارائه تصویری کلی از یک ماجرای خبری، اهمیت نسبی و طبقه بندی آن، برداشتی را برای مخاطبین فراهم می سازد، اکثر افراد نگاهی به آخرین تیترهای روزنامه‌ها و مجلات ورزشی دارند. شم زبانی و آگاهی افراد از معانی حقیقی و تحت‌اللفظی واژه‌ها در جملات و عبارات به‌کاررفته در بسیاری از موارد به آن‌ها کمک می‌کند تا در درک مفهوم نوع زبان مختص به آن ورزش مشکلی نداشته باشند. روش پژوهش این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و تیترهایی از شهرآورد دو تیم پرسپولیس و استقلال از چند نشریه ورزشی به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده و بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون لیون موردبررسی قرار گرفتند. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از این که نویسنده در انتخاب تیترهای ورزشی از چه راهبردهای زبان شناختی استفاده نموده است و در لایه های زیرین این تیترها چه نکته های فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک نهفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که تیترها به میزان پوشیدگی و ابعاد مخفی گونه زبان بر اساس مولفه‌های معنایی نظیر طرد و جذب و زیرشاخه های آن‌ها، دربردارنده خصوصیات جامعه شناختی و ایدئولوژیک هستند.
کلیدواژه تحلیل گفتمان انتقادی، تیتر، روزنامه‌های ورزشی، شهر‌آورد، الگوی ون‌لیون
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه زبان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved