>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان  
   
نویسنده مهرا نسرین ,قورچی بیگی مجید ,موذن عباس
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:105 -140
چکیده    کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به‌طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می‌دهند، متفاوت است. در دهه‌های اخیر، نظام‌های کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالت‌های آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شده‌اند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می‌کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگی‌های هر الگو، تلاش می‌کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویه‌های کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در راستای نظام‌مند کردن رویه‌های کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظام‌های کامن‌لا، گاه مثال‌هایی نیز از ایالت‌های آمریکا ارائه‌شده است.
کلیدواژه تعیین کیفر، الگوهای کیفردهی، کیفرهای نامعین، کیفرهای فرضی، کیفرهای الزامی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی a-moazzen1352@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved