>
Fa   |   Ar   |   En
   بزه دیده شناسی سبز: با تاکید بر سیاست کیفری ایران  
   
نویسنده شاملو باقر ,احمدی اصغر ,خسرو شاهی قدرت الله
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:37 -67
چکیده    بزه دیده شناسی سبز یا زیست‌محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت. در بزه‌دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به‌عنوان بزه دیده‌ی جرائم معرفی گشته حال آن‌که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط‌زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته‌ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت‌اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین‌وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به‌عنوان بزه دیده‌ی سبز انگاشته است و از این‌رو متاثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره‌ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.
کلیدواژه جرائم زیست محیطی، جرم‌شناسی سبز، بزه‌دیدگان سبز، سیاست کیفری ایران
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی ghkh044@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved