>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ  
   
نویسنده مرادی حسن
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 16 - صفحه:9 -29
چکیده    در عفو جانی توسط مجنی‌علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده‌شده در برهه‌ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ به‌خصوص آنگاه‌که خود را در شُرف موت می‏بیند جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به‌حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تایید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه‌های مختلفی مطرح‌شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی‌علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تاکید شده است.
کلیدواژه عفو، جانی، مجنی علیه، ولی دم، مصالحه، قصاص، قانون مجازات اسلامی 1392
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی hmoradi38@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved