>
Fa   |   Ar   |   En
   لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تاملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر  
   
نویسنده هدایت هدیه ,هاشمی حسین
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1396 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:127 -163
چکیده    خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می‌شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک‌آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می‌نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین‌المللی به‌ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می‌پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت‌های خانواده محور با بسط مراقبت‌های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در موسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می‌گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به‌عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین‌المللی حاکی از خلاهای فراوانی در قوانین ایران می‌باشد. با قوانین کنونی نمی‌توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
کلیدواژه کودک بزه‌دیده، مراقبت‌های خانواده‌محور، اصل عدم جداسازی، اصل تماس و ارتباط، اصل پیوستگی و دائمی بودن، منافع عالیه
آدرس دانشگاه مفید, ایران, دانشگاه مفید قم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved