>
Fa   |   Ar   |   En
   از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی  
   
نویسنده عظیم زاده شادی ,هدایت هدیه
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:31 -65
چکیده    ارتکاب جرم علیه کودک، ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تالمات شدید روحی را برای او به بار می آورد که این تالمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک  را سبب خواهد شد. مرحله ی صدور حکم یا تعیین مجازات باید با سازوکارهای جبران خسارت مادی و معنوی اعم از عاطفی و روانی  همراه باشد که نه تنها، از ساده ترین و در عین حال برجسته ترین گونه های حمایت از بزه دیدگان است، بلکه، راه کاری جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و کاهش صدمات وارده به کودک و التیام بخشی آلام روحی و روانی او می باشد. جبران خسارت باید از سوی خود بزه کار و در صورتی که تحمیل آن بر بزهکار ممکن نباشد، از سوی دولت، بیمه و یا صندوق های خاص تامین شود. آثار سازوکار جبران خسارت مستقیما بر کودک بزه دیده تبلور می یابد و هر چه گسترده تر باشد از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه کودک جلوگیری می کند. بنابراین، تعیین مجازات برای بزهکارِ کودک آزار با سازوکارهای ترمیم و جبران خسارت های وارده بر این بزه دیدگان از رابطه ی تنگاتنگ و حائز مطالعه ای برخوردار است.
کلیدواژه جبران خسارت، خسارت مادی و معنوی، کودک بزه‌دیده، فرایند کیفری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی, ایران, دانشگاه مفید قم, ایران
پست الکترونیکی hedyehhedayat@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved