>
Fa   |   Ar   |   En
   پاک سازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی؟  
   
نویسنده روستائی علیرضا ,آرش پور علیرضا
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1395 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:45 -73
چکیده    از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی یک منطقه از طریق انتقال اجباری و سازمان یافته افراد متعلق به گروه قربانی از آن منطقه می باشد.طبق حقوق بین الملل کیفری،مفهوم پاکسازی قومی از یک طرف با جنایات علیه بشریت (تبعید و انتقال اجباری) و از طرف دیگر با نسل کشی مرتبط است. شواهد موجود در خصوص کشتار و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان اثبات می نماید که این پاکسازی قومی بیش از صرف انتقال اجباری مسلمانان از سرزمین شان بوده و بخشی از اقدامات عمدی جهت نابودسازی و ارتکاب نسل کشی علیه آنان می باشد.
کلیدواژه پاک سازی قومی، اقلیت قومی روهینگیا، جنایت علیه بشریت، تبعید وانتقال اجباری، نسل زدایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی rezaarashpour@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved