>
Fa   |   Ar   |   En
   جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین در امور کیفری؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا )  
   
نویسنده خدادادی بهمن ,گوتمان توماس
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1395 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:75 -97
چکیده    یکی از مباحث پر چالش و حاشیه‌دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام‌های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.
کلیدواژه اثر بخشی دینی، کارکردگرایی نرم، مسیحیت، هیئت منصفه، دستگاه قضایی آمریکا
آدرس دانشگاه وستفالیش ویلهم مونستر, دانشکده حقوق, آلمان, دانشگاه وستفالیش ویلهم مونستر, دانشکده حقوق, آلمان
پست الکترونیکی gutmann@uni-muenster.de
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved