>
Fa   |   Ar   |   En
   دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی  
   
نویسنده موسوی مجاب درید ,رفیع زاده علی
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:147 -169
چکیده    یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلا قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل ‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالاخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند. ضروری است قانون‌گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.قانون‌گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه‌ای که در این راستا در نظام‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته‌شده است.
کلیدواژه مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، مسئولیت مافوق، مغز متفکر
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی ali_rafiezade@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved