>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا  
   
نویسنده مشکات مصطفی ,صلاحی سهراب
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:37 -65
چکیده    در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می‌گیرد را شامل می‌شود که حسب‌مورد زمینه بروز مرگ، بیماری‌ها و نارسایی‌های جنینی را فراهم می‌آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرم‌انگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایسته‌ای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین‌آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین‌آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.
کلیدواژه جنین، جنین‌آزاری، بارداری، غفلت و قصور
آدرس دانشگاه آزاد قشم, ایران, دانشگاه جامع امام حسین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved