>
Fa   |   Ar   |   En
   معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر  
   
نویسنده محمدی حمید
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:67 -95
چکیده    مسوولیت کیفری، حاصل نمی‌شود مگر به دو شرط: 1 داشتن قدرت تشخیص 2 داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می‌شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می‌گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد.
کلیدواژه مسئولیت کیفری، رفتار دیگری، نظام کیفری، معیار، ایران، مصر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
پست الکترونیکی h.mohamadi2216@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved