>
Fa   |   Ar   |   En
   جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه  
   
نویسنده مقدسی محمد باقر ,رضا قلی زاده ابراهیم
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1397 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:81 -111
چکیده    حق بازداشت یکی از مهم‌ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه موثر با جرم به مقام‌های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام ماموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افرادِ بی‌گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رای بر بی‌گناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر میشود. در این مورد این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا فردِ بازداشت شده می‌تواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاه‌های موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قوی‌تری برخوردار است. در همین راستا در دهه‌های اخیر در نظام‌های مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.
کلیدواژه جبران خسارت، بازداشت، متهمان بی‌گناه، اصل برائت، کمیسیون جبران خسارت
آدرس دانشگاه بجنورد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved