>
Fa   |   Ar   |   En
   ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری  
   
نویسنده صادقی محمد هادی ,تنهایی فرزاد
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:39 -72
چکیده    اختیار بزه کار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی آزادی در انتخاب، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشت های غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه اختیار، اراده، قصد، رضا، مسئولیت کیفری
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده حقوق, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved