>
Fa   |   Ar   |   En
   ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری  
   
نویسنده هرمزی خیرالله ,موذن زادگان حسنعلی ,علوی حجت
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1397 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:285 -320
چکیده    در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن‌الحصول از سوی بزه‌دیده اقامه می‌شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب شده و با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد. از نظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت، با دعوای عمومی متفاوت و از منظر منشا و صلاحت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی شباهت دارد. در برخی موارد قانون گذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده ی کیفری و خسارت وارده قرار دارد و همچنین به منظور جلوگیری از اطاعه ی دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر متضرر از جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است. در این مقاله ابتدا امکان طرح دعوی مدنی در مرجع کیفری و سپس شرایط، ماهیت، آثار و منافع طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
کلیدواژه دعوای خصوصی ناشی از جرم، دادگاه کیفری، جرم، آیین دادرسی کیفری
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved