>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات ناتوانی   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:1


  tick  بررسی توزیع عوامل شناخته‌شدۀ معلولیت، در خانواده‌های دارای فرزندان معلول جسمی و ذهنی شهرستان خمینی‌شهر - صفحه:1-7

  tick  امید، شادکامی و رضایت از زندگی در افراد معلول - صفحه:8-13

  tick  مقایسۀ مشکلات رفتاری و اضطراب امتحان، در دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی - صفحه:14-22

  tick  بررسی تطبیقی نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی در محلات شهری (نمونۀ موردی: محلات شاطرآباد و ۲۲بهمن) - صفحه:23-32

  tick  مطالعۀ میزان اثربخشی آموزش مدیریت خشم و بیان هیجانات، بر کاهش اختلالات رفتاری در کودکان ناسازگار - صفحه:33-39

  tick  نقش جهت‌گیری مذهبی در نگرش نسبت‌به سالمندان، در دانشجویان رشته‌های روان‌شناسی بالینی، الهیات، پزشکی و پرستاری - صفحه:40-49

  tick  نقش برنامه‌ریزی و مناسب‌سازی مراکز ورزشی شهری، در افزایش فعالیت‌های بدنی و مشارکت اجتماعی (نمونۀ موردی: ناتوانان حرکتی و معلولان شنوایی شهر اراک) - صفحه:50-58

  tick  گزارش موردی: پیشرفت وضوح گفتار یک بزرگسال ناشنوای عمیق پیش‌زبانی، در بافت‌های /G/ و /Ga/ - صفحه:59-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved