>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات ناتوانی   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:3


  tick  مقایسهٔ اثربخشی روش های درمان شناختی و مواجهه ای بر اختلال وسواس فکری - عملی - صفحه:1-9

  tick  رابطهٔ سردمزاجی (به‌عنوان یک ناتوانی جنسی) و ابعاد تعارضات زناشویی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر یزد - صفحه:10-17

  tick  اثربخشی مداخلات روانشناختی- آموزشی بر عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی - صفحه:18-26

  tick  بررسی مقایسه‌ای باورهای خودکارآمدی و سلامت روان در میان دانش‌آموزان تیزهوش و عادی - صفحه:27-38

  tick  اثربخشی برنامهٔ آموزش شناختی بر مهارت‌های شناختی و علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان مبتلا - صفحه:39-49

  tick  تاثیر آموزش گفتار نشانه‌دار بر آگاهی واج‌شناختی کودکان کم‌توان ذهنی - صفحه:50-60

  tick  اثر‌بخشی بازی‌درمانی بر بهبود توجه دیداری در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا - صفحه:61-70

  tick  مقایسهٔ میزان رضایت زناشویی والدین فرزندان عقب‌ماندهٔ ذهنی تربیت‌پذیر بهره‌مند و بی‌بهره از خدمات توانبخشی (آموزشی- مالی) مراکز بهزیستی شهرستان خرم آباد - صفحه:71-77

  tick  وضعیت رشدی قابلیت عکس‌العمل حرکتی دانش‌آموزان دارای اختلالات بینایی و مقایسهٔ آن با دانش‌آموزان بینا - صفحه:78-83
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved