>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات ناتوانی   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:1


  tick  بررسی دردهای عضلانی‒اسکلتی در مادران دارای کودکان فلج مغزی ۴‒۱۲ سال - صفحه:1-9

  tick  مقایسه خودپنداره، رشد اجتماعی و سازگاری عمومی دانش‌آموزان دختر و پسر کم‌شنوای طرح آموزش تلفیقی با دانش‌آموزان دختر و پسر کم‌شنوای طرح آموزش جداسازی (ویژه) مقطع دبستان شهرستان قم در سال تحصیلی 91‒1390 - صفحه:20-26

  tick  بررسی تاثیر درمان رشدی‒عصبی بر عملکرد حرکتی درشت و کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی4-8 ساله - صفحه:20-26

  tick  تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی‒حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی - صفحه:27-36

  tick  مقایسه ادراک بینایی کودکان عقب ‌مانده ‌ ذهنی آموزش‌ پذیر مبتلا به سندرم داون با کودکان عادی در دامنه ی سن عقلی 6 تا 8سال - صفحه:37-43

  tick  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه نوین هوش آزمای تهران-استنفورد-بینه در کودکان با تشخیص نارساخوانی - صفحه:44-51

  tick  مروری بر عوامل موثر بر رضایتمندی والدین از برنامه منزل کار درمانی - صفحه:52-61

  tick  پیشگیری از معلولیت با تاکید بر سبک زندگی مادر در دوران بارداری از دیدگاه تعیین‌کننده‌های اجتماعی موثر بر سلامت - صفحه:62-73
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved