>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات ناتوانی   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:برخط


  tick  تاثیر آموزش تمرینات هاتایوگا بر کارکردهای اجرایی (توجه و تمرکز و حافظه‌کاری) دانش‌آموزان دارای اختلال نوشتن - صفحه:1-6

  tick  روایی و پایایی بخش ژست‌ها از فرم اول فهرست تکامل برقراری ارتباط مک‌آرتور-بیتز در کودکان فارسی زبان شهر اصفهان - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی مداخلهٔ مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی ویژهٔ کودکان بر ذهن‌آگاهی و سلامت روان آن‌ها - صفحه:1-8

  tick  پیش‌بینی تاب‌آوری و شادکامی معلمان مدارس استثنایی براساس دینداری در کار - صفحه:1-7

  tick  پیش‌بینی مشکلات رفتاری دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین - صفحه:1-7

  tick  اثر تعاملی تمرین کم‌خطا-پر‌خطا و خواب-هوشیاری بر یادگیری مهارت پرتاب یک‌دستی در کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر: آزمون فرضیهٔ اختصاصی‌بودن تمرین - صفحه:1-8

  tick  تاثیر حساسیت‌زدایی چشم و پردازش مجدد (Emdr) بر رضایت از تصویر بدنی و عزت‌نفس در افراد قطع‌عضوشدهٔ مبتلا به درد عضو خیالی - صفحه:1-8

  tick  مقایسهٔ شاخص معلولیت صوتی معلمان زن مدارس استثنایی و مدارس عادی مقطع ابتدایی شهر اهواز - صفحه:1-6

  tick  تاثیر درمان نگهدارنده با متادون (Mmt) بر کارکردهای شناختی مصرف‌کنندگان مواد‌مخدر افیونی در زندان مرکزی همدان - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی بازی‌های مداخله‌ای رایانه‌ای بر توجه انتخابی و سرعت پردازش محرک‌های دیداری دانش‌آموزان ناشنوا - صفحه:1-9

  tick  اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی‌حرکتی بر بهبود علائم کودکان اختلال طیف اوتیسم - صفحه:1-8

  tick  تدوین برنامهٔ تقویت خواندن بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (Rti) و اثربخشی آن بر عملکرد دانش‌آموزان با ناتوانی خواندن - صفحه:1-8

  tick  آموزش مستقیم: مداخله‌ای رفتاری برای افزایش حافظه کاری و خودکاری در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی - صفحه:1-10

  tick  عوامل موثر در نابهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان: تحقیقی کیفی - صفحه:1-6

  tick  بررسی رابطهٔ علائم ناراحتی مجرای صوتی با کیفیت زندگی زنان معلم مدارس ابتدایی شهر تهران - صفحه:1-6

  tick  روشی جدید و مناسب جهت بهبودی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری و بهبود فرآیند یادگیری آن - صفحه:1-7

  tick  مطالعهٔ کیفی: عوامل مرتبط با نقش مشاوره‌ای درمانگر توانبخشی - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی آموزش مبتنی‌بر مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت رابطهٔ زناشویی زوجین نابارور - صفحه:1-6

  tick  بررسی تاثیر فعالیت‌های بدنی و مهارت‌های ادراکی-حرکتی بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان با ناتوانی‌های یادگیری عصبی-روان‌شناختی تحولی - صفحه:1-6

  tick  اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی گروه‌درمانی آگاهی‌ سیال بر تاب‌آوری مادران دارای کودک معلول جسمی‌حرکتی - صفحه:1-7

  tick  مقایسهٔ اثربخشی دل‌بستگی‌درمانی و آموزش مهارت‌های فرزندپروری بارویکرد آدلر، بر مادران دارای کودک مبتلا به اختلال دل‌بستگی - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری به مادران بر کاهش پرخاشگری و قانون‌شکنی فرزندان دختر - صفحه:1-7

  tick  تاثیر درمان دیدگاه زمان، بر کاهش افسردگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس‌از ضربه - صفحه:1-8

  tick  نقش سبک فرزند‌پروری والدین در پیش‌بینی توانایی خود‌تعیین‌گری خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و نشخوار ذهنی بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس - صفحه:1-5

  tick  مقایسۀ اثربخشی روش «دیویس» با تلفیق دو روش «دیویس» و «سینا» بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان دختر نارساخوان - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی شیوهٔ درمان مبتنی‌بر تعهد و پذیرش بر سازگاری اجتماعی و عاطفی مادران با فرزند معلول ذهنی و جسمی - صفحه:1-6

  tick  تاثیر گفتاردرمانی همراه با رفتاردرمانی شناختی مدیریت استرس بر کاهش شدت لکنت دختران نوجوانان - صفحه:1-5

  tick  بررسی اثربخشی کاربرد موسیقی مبتنی‌بر روش دالکروز و ارف در بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال خواندن - صفحه:1-6

  tick  ارزیابی دسترسی سالمندان دارای ناتوانی‌های جسمی‌حرکتی به امکانات لازم در فضاهای شهری، نمونهٔ موردی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان - صفحه:1-10

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای والدین دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم - صفحه:1-8

  tick  اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی‌بر عوامل مشترک بر توان‌مندی گفت‌وگوی موثر زوجین - صفحه:1-8

  tick  مقایسهٔ سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزانِ دارای ناتوانی یادگیری خاص - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی آموزش جابه‌جایی تکلیف بر کاهش نشانگان بیش‌فعالی و نقص‌توجه (Adhd) - صفحه:1-7

  tick  بررسی و مقایسهٔ کیفیت صدای مردان و زنان فارسی‌زبان با استفاده از روش «تحلیل سپسترال» - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی‌توجه - صفحه:1-5

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر ابرازگری هیجانی بر احساس گرفتاری مادران کودکان بیش فعال - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی آموزش مبتنی‌بر قدردانی بر معنای زندگی مادران کودکان ناشنوا - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی بازی‌های شناختی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان - صفحه:1-9

  tick  بررسی کیفیت صدای بزرگسالان فارسی‌زبان طبیعی و مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس: «تحلیل سپسترال» - صفحه:1-8

  tick  آسیب‌شناسی مکانیزم‌های دفاعی والدین با کودکان ناتوان هوشی و ناشنوا و ارائهٔ راهکارهای اصلاحی - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت به مادران بر کاهش نشانه‌‌های اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی - صفحه:1-6

  tick  مقایسه نمره کلی شاخص معلولیت صوتی و کیفیت زندگی مرتبط با صوت در معلمان مبتلا به اختلال صوت شاغل در مدارس ابتدایی شهر اصفهان - صفحه:1-5

  tick  بررسی رابطهٔ منبع کنترل و خودکارآمدی با تعارضات زناشویی در دانشجویان - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی رفتار درمانگری‌شناختی بر مولفه‌های اضطراب (بدنی و شناختی و رفتاری) بیماران زن مبتلا به تالاسمی نوع ماژور - صفحه:1-7

  tick  بررسی اثربخشی مداخلهٔ آموزشی‌ روان‌شناختی ذهن‌آگاهی کودکان بر کاهش اضطراب آزمون کودکان دبستانی ایرانی - صفحه:1-8

  tick  بررسی نظریهٔ ذهن و تصویربدنی افراد معلول جسمی‌حرکتی و عادی - صفحه:1-6

  tick  تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی‌، عاطفی دانش‌آموزان دارای اختلالات هیجانی و رفتاری - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی درمان «پذیرش و تعهد» در رضایت از زندگی و عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی بازی‌های مداخله‌ای رایانه‌ای در مهارت‌های دیداری-حرکتی دانش‌آموزان ناشنوا - صفحه:1-8

  tick  مقایسهٔ دو اسپلینت آلومینیومی و اسپلینت سه‌نقطه‌فشار در بهبود دامنهٔ اکستنشن و ناتوانی بیمار حین انجام فعالیت‌های روزمرهٔ زندگی در درمان بدشکلی انگشت‌چکشی در دست غالب - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی درمان ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار در بهبود رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم - صفحه:1-7

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط موثر به مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر بهبود مهارت‌های اجتماعی این کودکان - صفحه:1-7

  tick  باورهای وسواسی در بیماران مبتلا به دیسکوپاتی کمر و مقایسهٔ آن با افراد سالم - صفحه:1-8

  tick  اثر مداخلات چندبُعدی انگیزشی بر کاهش اضطراب امتحان و احساس عدم کنترل دانش‌آموزان با ناتوانی در پیشرفت تحصیلی - صفحه:1-7

  tick  بررسی دیدگاه دبیران دوره پیش‌حرفه‌ای پیرامون کتاب‌های درسی دانش‌آموزان کم‌توان هوشی از نظر توجه به آمادگی شغلی - صفحه:1-7

  tick  بررسی رابطهٔ تنظیم‌شناختی هیجان و تاب‌‌آوری در خانواده‌‌های دارای کودکان استثنایی با نقش واسطه‌‌ای ذهن‌‌آگاهی - صفحه:1-8

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان پذیرش و سبکهای دفاعی والدین کودکان اوتیسم با مکانیسم دفاعی انکار - صفحه:1-7

  tick  تاثیر توان‌بخشی حرکتی مجازی بر تعادل و تحرک بیماران آسیب مغزی اکتسابی - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر پرهیز از مصرف بر روی توجه پایدار، حافظهٔ آینده‌نگر و بازداری پاسخ در سوءمصرف‌کنندگان مزمن سابق مت‌آمفتامین - صفحه:1-7

  tick  مقایسۀ ابعاد سلامت روانی و کیفیت زندگی مادران کودکان معلول، با مادران کودکان عادی - صفحه:1-7

  tick  مقایسهٔ‌ علائم اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری و کودکان عادی - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین جسمی‌حرکتی - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی تمرینات هیپنوتیزم بر اضطراب و عزت‌نفس کودکان دارای لکنت زبان - صفحه:1-6

  tick  تاثیر تمرینات ثبات‌دهندهٔ مرکزی بر درد، ناتوانی و استقامت عضلات تنه در زنان مبتلا به کمر درد مزمن پس از وضع حمل - صفحه:1-8

  tick  تدوین برنامهٔ آموزشی سبک اسناد و اثربخشی آن بر سلامت‌روان در دختران نوجوان با آسیب بینایی - صفحه:1-7

  tick  بررسی انعطاف‌پذیری شناختی و تاثیر آموزش آن بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی نوجوانان باناتوانی هوشی - صفحه:1-7

  tick  مقایسهٔ سلامت روان پدران دارای دو کودک استثنایی (ناتوانی هوشی، چندمعلولیتی، جسمی‌حرکتی، نابینا و ناشنوا) با پدران کودکان عادی - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی آموزش تکنیک‌های مدیریت استرس به‌شیوهٔ شناختی‌رفتاری بر اضطراب و افسردگی و فشارخون سالمندان - صفحه:1-8

  tick  مقایسهٔ تولید واکه‌های زبان فارسی در بزرگسالان 18 تا 28‌سالهٔ ترک‌زبان - صفحه:1-7

  tick  مقایسهٔ کیفیت و رضایت از زندگی، عزت‌نفس و رشد اجتماعی معلولین ورزشکار و غیرورزشکار - صفحه:1-8

  tick  بررسی ابزار‌های تشخیص اختلال زبان نوشتاری و روش‌های تشخیص‌ این اختلال در ایران - صفحه:1-11

  tick  تاثیر خستگی، افسردگی و اختلالات‌شناختی بر مشارکت در اوقات‌فراغت افراد مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی‌بر شناختی‌رفتاری بر خودکارآمدی و احساس تنهایی در دانش‌آموزان ابتدایی دارای مشکلات یادگیری - صفحه:1-6

  tick  بررسی رابطهٔ ارگونومی کلاس‌های هوشمند با سلامت عمومی فراگیران مقطع ابتدایی شهرستان بهشهر - صفحه:1-6

  tick  تحلیل وضعیت معماری مراکز آموزشی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم(Asd) مطالعه موردی: سه مرکز اوتیسم در شهر اصفهان - صفحه:1-12

  tick  اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مادران با فرزند کم‌توان ذهنی - صفحه:1-6

  tick  مقایسهٔ تاب‌آوری خانواده و بلوغ هیجانی در مردان وابسته و غیر‌وابسته به مواد - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی آموزش برنامهٔ شناختی‌رفتاری مارتین بر کاهش ناتوان‌کنندهٔ رفتارهای انگیزشی و خودناتوانی یادگیری - صفحه:1-8

  tick  تطابق فرهنگی و بررسی روایی و پایایی نسخهٔ فارسی پرسشنامهٔ صلاحیت کودک و تعیین هدف (Pegs) در کودکان با ناتوانی فیزیکی 6 تا 12 سال - صفحه:1-6

  tick  مقایسهٔ کمی الگوی امواج‌مغزی Qeeg در افراد مبتلا به لکنت و بدون‌لکنت - صفحه:1-8

  tick  عوامل موثر در افزایش کیفیت زندگی در مراکز روزانۀ سالمندان - صفحه:1-8

  tick  پیشنهاد مدلی جهت تشخیص و طبقه‌بندی اختلال‌های یادگیری کودکان استثنایی با استفاده از سیستم‌های خبرهٔ هوشمند - صفحه:1-10

  tick  بررسی نقش واسطه‌ای عزّت‌نفس در رابطه با سبک دلبستگی ناایمن و دلزدگی زناشویی معتادان مواد افیونی - صفحه:1-7

  tick  مقایسهٔ اثربخشی رویکرد توان‌بخشی و دارو‌درمانی در بهبود نشانه‌های بالینی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی - صفحه:1-8

  tick  اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر ذهن‌آگاهی و پذیرش مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم - صفحه:1-8

  tick  مقایسهٔ رابطهٔ بین سخت‌رویی و بهزیستی روان‌شناختی در افراد با بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس و سالم - صفحه:1-6

  tick  تاثیر آموزش شناختی-رفتاری مهارت‌های اجتماعی بر بازداری پاسخ و مشکلات هیجانی-رفتاری دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی ‌توجه/فزون‌کنشی - صفحه:1-8

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش تاب‌آوری معلولان جسمی‌حرکتی - صفحه:1-9

  tick  بررسی تاثیر آموزش امید، بر درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر استثنایی (با ناتوانی هوشی) - صفحه:1-7

  tick  مقایسهٔ طرحواره‌های ناکارآمد اولیه با میزان رضایت از زندگی در زنان بینا و نابینا - صفحه:1-8

  tick  اثر‌‌بخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش مشکلات روان‌شناختی و باور‌‌های غیر‌منطقی مادران کودکانِ با ناتوانی هوشی - صفحه:1-8

  tick  نقش تکنولوژی کمکی در ارتقای کیفیت یادگیری افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه: مطالعه‌ای نظام‌مند درحوزهٔ ناتوانی‌های تحولی - صفحه:1-20

  tick  بررسی رابطهٔ رضامندی زوجیت مادران در دوران بارداری بر کم‌وزنی نوزادان به‌هنگام تولد - صفحه:1-8

  tick  مقایسهٔ راهبردهای مقابله با استرس و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به انسداد عروق‌کرونر قلب و افراد سالم - صفحه:1-9

  tick  روایی صوری و پایایی آزمون-بازآزمون نسخهٔ فارسی‌شدهٔ پرسشنامهٔ فعالیت فیزیکی بائک در بیماران مبتلا به کمر‌درد - صفحه:1-7

  tick  مهارت‌های حرکتی در کودکان با ناتوانی هوشی: ارزیابی و ارتباط آن با برخی از عوامل موثر - صفحه:1-7

  tick  آموزش برنامهٔ کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری‌شناختی و شادکامی مردان معلول جسمی - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی آموزش مثبت‌نگری اسلامی بر احساس خشم و رضایت از زندگی مادران کودکان با نیازهای ویژه - صفحه:1-6

  tick  بررسی اثربخشی برنامه‌های درمانی مرکز اقامتی اجباری بر رضایت از زندگی، تنظیم هیجانی و سلامت روان در افراد با اختلال سوء‌مصرف مواد - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی بازی‌های شناختی بر بهبود مهارت‌های کارکرد اجرایی و ریاضی کودکان پیش‌دبستانی در معرض خطر برای مشکلات ریاضی - صفحه:1-8

  tick  مقایسهٔ اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری و ذهن‌آگاهی مبتنی‌بر کاهش استرس بر حساسیت اضطرابی و علائم اختلال اضطراب فراگیر - صفحه:1-7

  tick  اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و عزت‌نفس نوجوانان 14تا18سال دارای لکنت - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی درمان مبتنی‌بر افق زمان بر اجتناب تجربه‌‌ای مادران با دختر مبتلا به ناتوانی هوشی - صفحه:1-5

  tick  پاسخ‌به‌مداخله: رویکرد تشخیصی و درمانی برای دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری - صفحه:1-9

  tick  تاثیر تقویت کارکردهای اجرایی بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی - صفحه:1-7

  tick  اثر‌بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کنترل افکار ناکارآمد در دختران فراری و بدسرپرست - صفحه:2-7
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved