>
Fa   |   Ar   |   En
   تاریخچه قلاع میبد در گستره تاریخ  
   
نویسنده امامی میبدی منصور
منبع سخن تاريخ - 1397 - دوره : 12 - شماره : 28 - صفحه:39 -68
چکیده    میبد، شهری با سابقه تقریبی هفت‌هزار سال، از نمونه‌های نادر شهرهای باستانی ایران است. بسیاری از عناصر شهری قدیم، مانند: راه‌های باستانی و موسسات وابسته به آن، کهن‌دژ نارین قلعه و قلعه‌های تاریخی دیگر، شارستان و بیرونه‌های آن، آثار گسترش شهری قدیم و مساجد تاریخی، آب‌انبارها و کاروانسرای بزرگ شاه‌عباسی، یخچال باشکوه و بلند آن و مجموعه بناهای زیبا و تاریخی و سفال و زیلو و ده‌ها اثر زیبا و منحصربه‌فرد، با ارزش تاریخی زیاد می‌توان در آن مشاهده نمود. شناخت و معرفی این بازمانده‌های نظام شهری قدیم، از جمله قلاع، دست‌کم به عنوان نمونه‌های عینی برای پژوهشگران خودی و خارجی قابل توجه است. با مطالعات و تحقیقات مفصل و جامعی که توسط باستان‌شناسان و پژوهشگران سازمان میراث فرهنگی و همکاری محققان بین‌المللی انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، ثابت شده که قلاع میبد به‌خصوص نارین قلعه سابقه‌ای تا حدود هفت‌هزار سال دارد و آثار و سفالینه‌ها و شواهد متقن و محکمی در این زمینه پیدا شده و موجود است. تبیین فرضیه مطرح، بر مبنای روش تحقیق تاریخی و شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده اسناد و آثار کتابخانه‌ای می‌باشد. روش تحقیق، کتابخانه‌ای و براساس منابع اسنادی، به صورت میدانی و حضوری و مشاهده آثار است.
کلیدواژه میبد، کهن‌دژ، قلعه نارین، قلعه، شارستان، قلاع میبد
آدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدان پاک‌نژاد یزد, گروه معارف اسلامی, ایران
پست الکترونیکی smem1349@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved