>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد بلاغی و سبکی رباعیات حافظ  
   
نویسنده مجد امید ,غلامی حمیده
منبع پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:17 -36
چکیده    این مقاله درصدد است ویژگی‌های بلاغی و سبک‌شناسی رباعیات حافظ را بررسی کند. این قالب ادبی، در دیوان حافظ، سهم عمده و بسزایی را به نسبت غزلیات ندارد، اما ازآنجاکه این شاعر پرآوازه، روح و عصاره تعدادی از درونیات و نفسانیات خود را به صورت این قالب دمیده، به جای خود درخور توجه است. با فرض صحت انتساب، سعی شده‌است رباعیات حافظ از دیدگاه‌هایی چند همچون بررسی محتوا، تصویرسازی، صنایع ادبی، زیبایی‌شناسی محک زده شود تا بتوان درباره‌اش داوری علمی کرد. بدین منظور، این پژوهش در سه سطح فکری، ادبی، زیبایی‌شناسی نمایانده شده‌است. بررسی این رباعیات نشان می‌دهد که حتی شاعر بزرگ و بلندآوازه‌ای چون حافظ، با وجود آن اشتهار و توانایی و سیطره بی‌بدیل خود در قالب ادبی غزل که او را شهره جهانیان ساخته‌است، نتوانسته چنانکه باید در نوع ادبی رباعی توفیقی بیابد؛ از دلایل این امر می‌توان به تناسب نداشتن معنای مصراع‌ها و توفیق نیافتن برخی از نمادها و نبودن استدلال‌های منطقی پشت گزاره‌ها اشاره کرد.
کلیدواژه دیوان حافظ ,رباعی ,سبک‌شناسی ,بلاغت ,نقد ,Divan Of Hafiz ,Rubaiyat ,Stylistics ,Rhrtoric ,Criticism
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران, ایران, شیراز, دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved