>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:1


  tick  تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبان‌شناسی رمزگان رولان بارت - صفحه:1-19

  tick  بررسی زبان و بازی‌های زبانی در غزل پست‌مدرن ایران - صفحه:21-39

  tick  رمزگشایی خوانندۀ درون‌متن، در داستان شیخ صنعان - صفحه:41-60

  tick  بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ - صفحه:61-80

  tick  تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ - صفحه:81-99

  tick  بررسی گونه‌ها، شگردها و درونمایه‌های طنز در آثار سید حسن حسینی(نوشداروی طرح ژنریک، براده‌ها و فستیوال خنجر) - صفحه:101-118

  tick  نقدی بر بُعد تعلیمی رویا در حکایت «آن پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریۀ یونگ و فروید - صفحه:119-138

  tick  نشانه‌شناسی عناصر روایی در روایت‌های عرفانی - صفحه:139-158

  tick  توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز - صفحه:159-178

  tick  نام‌پژوهی عبهرالعاشقین - صفحه:179-197

  tick  تحلیل ساختاری سیر العباد الی المعاد بر اساس الگوی «سفر نویسنده» ووگلر - صفحه:199-216

  tick  بررسی نمودهای آنیمای معشوق در منظومۀ ویس و رامین (با رویکرد نظریۀ کهن‌الگوی یونگ) - صفحه:217-236

  tick  تجلی خدای بی‌کرانه (زروان) در شاهنامه و شخصیت زال - صفحه:237-254

  tick  بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی - صفحه:255-274
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved