>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های راهبردی سیاست   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:37


  tick  اصول راهبردی سیاست‌گذاری مواجهه با کرونا به مثابه مساله بدخیم سیاستی - صفحه:267-303

  tick  بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سیاسی و ارزش ویژه برند احزاب سیاسی بر تعهد و وفاداری رای‌دهندگان در ایران (مورد مطالعه شهروندان واجد شرایط رای‌گیری در شهرستان تهران) - صفحه:44-72

  tick  بررسی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت سیاسی شهروندان؛ مورد مطالعه: مشارکت قوم ترکمن در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری - صفحه:73-112

  tick  تحلیل تاثیر سازه شخصی محمود احمدی نژاد بر قالب‏ بندی و الگوی تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای درچارچوب تئوری جورج کِلی - صفحه:173-204

  tick  جامعه‌شناسی تاریخی قرارداد اجتماعی در جهان عرب - صفحه:205-233

  tick  دست‌‌کاری نمادها در فرصت سیاسی انتخابات: تحلیل کنش‌های قوم‌گرایانه نمایندگان ارومیه و تبریز در دوره دهم مجلس شورای اسلامی - صفحه:113-140

  tick  سیاست خارجی لیبی در دوران قذافی: از مقابله ‎ جویی تا مشارکت جویی داوطلبانه با غرب - صفحه:235-266

  tick  شناسایی تفکر عمیق ذهنی بازار سیاسی ایران از برند ایده‌آل ریاست جمهوری با استفاده از تکنیک زیمت - صفحه:10-42

  tick  نقش های ملی و سیاست خارجی ایران: تحلیل کمی مصاحبه ها و سخنرانی های شهید بهشتی - صفحه:141-172
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved