>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های راهبردی سیاست   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:33


  tick  بحران کرونا و برنامه آلمان در ریاست دوره‌ای بر شورای اتحادیه اروپا - صفحه:91-123

  tick  بررسی تاثیر بحران کووید19 بر گفتمان جهانی شدن و آینده پیش روی آن - صفحه:223-262

  tick  بررسی تاثیر کووید-19 بر منازعات خاورمیانه: مطالعه موردی سوریه، یمن و عراق - صفحه:327-356

  tick  برساختنِ گمینشافتِ مجازی در روزگارِ کرونا - صفحه:157-190

  tick  تاثیر بحران کرونا بر همبستگی اتحادیه اروپا - صفحه:125-156

  tick  تاثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا - صفحه:295-325

  tick  تجزیه و تحلیل بحران کرونا در ایالات متحده با تاکید بر شخصیت نارسیستی دونالد ترامپ، ریشه ها و پیامدها - صفحه:191-221

  tick  تشدید واگرایی آمریکا و چین در عصر پسا کرونا و دلالت های آن برای جمهوری اسلامی ایران - صفحه:263-293

  tick  ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19 - صفحه:9-38

  tick  کرونا به مثابه رخداد در روابط بین الملل: نقص در کارویژۀ دولتملت در مواجهه با رخدادهای نوظهور - صفحه:39-62

  tick  کرونا ویروس؛ متغیری نوین در تحلیل کلان تحولات سیاسی و بین المللی - صفحه:63-89

  tick  پیوند امر پزشکی و امر بین‌المللی: سیاست جهانی در معرض کووید19 - صفحه:357-386
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved