>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رخداد سیاسی بر عاملیت اجتماعی شخصیت رهبری مطالعه موردی انتخابات ریاست‌جمهوری 1388  
   
نویسنده اسکندری صالح ,جعفر نژاد مسعود ,گلشنی علیرضا
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1395 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:9 -41
چکیده    چکیده مقاله حاضر با رویکرد عاملیت اجتماعی و با تمرکز بر یک مجموعه نمونه از بیانات مقام رهبری در زمان قبل و بعد از انتخابات سال 1388 به عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین رخدادهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران، در صدد بررسی این مسئله است که آیا رخدادهای سیاسی برهه انتخابات 1388 بر رویکرد سیاسی شخصیت رهبری تاثیر داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که ساختار و کنش سیاسی متاثر از عاملیت اجتماعی شخصیت رهبری است و نه بالعکس. در مطالعه از روش تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون مجموعه 30 سخنرانی مقام رهبری قبل و بعد از انتخابات سال 1388 استفاده شده است. مقاله در نهایت اثبات کرده است از نظرِ مبانی تغییری در گفتمان رهبری رخ نداده است و مواضعِ رهبری قبل از انتخابات و پس از آن با یک رویکرد واحد دنبال شده است و بنابراین، فرضیه تحقیق تائید شده است. با این حال مطالعه نشان دهنده وجود تفاوت‌هایی در روش واکاوی مسائل و نه در شیوه مواجهه با خود موضوع در گفتار رهبری در این دو برهه زمانی رخ داده است.
کلیدواژه آیت الله خامنه‌ای، انتخابات 1388، ساختار سیاسی، عاملیت اجتماعی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا, گروه علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی agolshani41@yahoo.com
 
   Scrutiny of the Effect of Political Event on the Social Agency of Leadership PersonalityCase Study of the Presidential Election of 2009 in Iran  
   
Authors eskandari saleh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved