>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه بهای تمام‌شده خدمت دیالیز با تعرفه‌ دولتی آن با بهره‌گیری از مدل بهایابی ‌بر مبنای ‌فعالیت در بیمارستان امام سجاد«ع» شهریار  
   
نویسنده قنبری علی محمد ,حقیقی شیرین ,معماری رحمت اله
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 62 - صفحه:17 -30
چکیده    مقدمه: هزینه‌یابی بر‌مبنای فعالیت یکی ازسیستم‌های نوین بهای تمام‌شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات موردنیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و به دنبال تعیین بهای تمام‌شده خدمت دیالیز ارایه‌شده در بیمارستان امام‌سجاد(ع) و مقایسه آن با تعرفه اعلام‌شده برای این خدمت طی سال 1391، جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت بیمارستان می‌باشد.روش‌کار: این پژوهش جز تحقیقات موردی و کاربردی است برای این منظور ابتدا به بررسی و شناخت قابلیت‌های سیستم فعلی حسابداری مراکز جهت استقرار هزینه‌یابی بر‌مبنای فعالیت پرداخته‌شد. در گام دوم مراکز فعالیت، منابع‌ مصرفی و محرک منابع تعیین و تخصیص اولیه انجام شد. در مرحله بعد فرآیندها، فعالیت‌های عملیاتی و محرک‌های فعالیت، به‌منظور انجام تخصیص مرحله دوم مورد شناسایی قرارگرفت. نهایتاً، بهای تمام‌شده خدمت دیالیز ارایه‌شده بیمارستان مذکورتعیین گردید و به مقایسه وتحلیل انحراف میان بهای تمام‌ شده هر خدمت با تعرفه‌ درمانی اعلام‌شده پرداخته‌شد.یافته‌ها: با استفاده از روش هزینه‌یابی بر‌مبنای فعالیت بهای تمام‌شده یک واحد خدمت دیالیز در بیمارستان امام سجاد(ع) بیشتر از تعرفه درمانی مصوب بوده است. همچنین هزینه سربار(سهم از دوایر پشتیبانی) با 44 درصد و هزینه مواد و ملزومات مصرفی با 24 درصد بیشترین سهم از منابع مصرفی خدمت تحت بررسی را به خود اختصاص داده‌اند. نتیجه‌گیری: اگر برای تعیین تعرفه درمانی، علاوه بر اعمال افزایش سالانه بر اساس ضریب و عدد k، از روش هزینه‌یابی بر‌مبنای فعالیت برای تعیین تعرفه استفاده شود، هزینه‌های واقعی یک خدمت بیمارستان با تعرفه درمانی اعلام‌شده انطباق بیشتری خواهد داشت. این اطلاعات امکان مدیریت بهتر بهای تمام‌شده و اتخاذ تصمیمات مدیریتی کارآمدتری را فراهم می‌کند. کلید واژه‌ها: هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تعرفه درمانی، هزینه واحد خدمت
کلیدواژه هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ,تعرفه درمانی ,هزینه واحد خدمت ,Activity-Based Costing ,Tariff Treatment ,Unit Cost Of Service
آدرس دانشگاه نفت تهران, ایران, دانشگاه قم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved