>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1390 - دوره:14 - شماره:43


  tick  ارزیابی کیفی وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش وب کیو ای ام (Webqem) - صفحه:63-76

  tick  انطباق عنار فراداده وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی با عناصر فراداده هسته دوبلین - صفحه:7-18

  tick  بررسی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با معیار های سیستم مدیریت کیفیت، سال 1387 - صفحه:77-86

  tick  تاثیر برنامه آموزشی کارکنان بر میزان کسورات بیمه ای مرکز آموزشی - درمانی فیروزگر1386-1387 - صفحه:19-26

  tick  تاثیر طرح پزشک خانواده بر شاخص های بهداشتی مادر و کودک جمعیت روستایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - صفحه:27-36

  tick  شناسایی اولویت های خط مشی گذاری توسعه سلامت الکترونیک در ایران - صفحه:43-50

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (Madm) (مطالعه موردی: مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد) - صفحه:51-62

  tick  نقش اطلاعات نا متقارن در القای تقاضا: مطالعه موردی خدمات پزشکی - صفحه:37-42
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved