>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1390 - دوره:14 - شماره:45


  tick  بررسی تولید علم پژوهشگران ایرانی در زمینه ایدز: بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی Web Of Science - صفحه:35-46

  tick  بررسی رابطه ی بین یادگیری وابسته به شغل و تقاضای شغلی برای یادگیری با نیاز به پیشرفت در بین پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان - صفحه:55-64

  tick  بررسی کارکرد هزینه‌های بهداشتی و آموزشی دولت در بهبود شاخص‌های توسعه انسانی: مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی - صفحه:11-26

  tick  بررسی هزینه‌های اقتصادی داروهای بیماری ام اس و امکان سنجی اقتصادی ارایه بیمه نامه‌های درمانی برای داروهای این بیماری - صفحه:47-54

  tick  تاثیر نابرابری درآمدی بر سلامت افراد در کشورهای منتخب با استفاده از دادههای تابلویی - صفحه:77-86

  tick  تحلیل علم سنجی 36 سال تولید علم انستیتو پاستور ایران در پایگاه Isi Scie - صفحه:7-10

  tick  رابطه عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکز آموزشی درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1390 - صفحه:87-95

  tick  سوابق بهینه کاوی مدیران و کارشناسان مسیول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال‌های 1388-1386 - صفحه:27-34

  tick  معماری نوین اطلاعات در ویرایش 11 طبقه بندی : ( Icd بین المللی بیماری ها ( 11 بستری پویا، تعاملی و هستی شناختی - صفحه:65-76
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved