>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1390 - دوره:14 - شماره:46


  tick  الزامات و حوزه‌های مرتبط با ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت - صفحه:71-78

  tick  بررسی تاثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران - صفحه:57-70

  tick  بررسی تمایل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی نسبت به استفاده ازاین سیستم براساس مدل اشاعه نوآوری دربیمارستان رازی اهواز - صفحه:11-20

  tick  بررسی رابطه کیفیت محیط زیست و هزینه‌های بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه - صفحه:79-88

  tick  بیمارستان‏های روزانه مدلی برای کاهش طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان‏ها - صفحه:21-30

  tick  دیدگاه پزشکان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره تاثیر استفاده از نظام‌های اطلاع‌رسانی پزشکی بر کیفیت مراقبت و عوامل موثر بر استفاده پزشکان از این نظام‌ها - صفحه:47-74

  tick  رابطه ی سلامت سازمانی و شاخص‌های عملکردی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران:1390 - صفحه:31-39

  tick  کارآیی ادارات کل سازمان بیمه خدمات درمانی با استفاده از روش رتبه بندی کامل تحلیل پوششی داده‌ها (Ap-Dea):1388 - صفحه:39-46

  tick  میزان آشنایی و استفاده اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی - صفحه:7-10
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved