>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1394 - دوره:18 - شماره:59


  tick  ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران: کاربرد تکنیک‌های اقتصادی در حوزه سلامت - صفحه:43-54

  tick  امکان‌سنجی ارایه خدمات اطلاع‌درمانی در مراکز پزشکی آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه پزشکان و مسیولان مراکز - صفحه:66-81

  tick  اولویت‌بندی عوامل موثر بر خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران با استفاده از مدل تحلیل‌سلسله‌مراتبی - صفحه:55-65

  tick  تحلیل بقا بیماران تالاسمی ماژور با استفاده مدل های پارامتری و نیمه پارامتری بقا - صفحه:82-91

  tick  تعیین کارایی بیمارستان‌های تامین اجتماعی شهر تهران بر اساس مدل پابون لاسو - صفحه:7-18

  tick  مطالعه اثر انواع رهبری بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: سازمان‌‌ هلال احمر استان یزد) - صفحه:92-105

  tick  مقایسه کارایی و اثربخشی بیمارستان شهید رجایی کرج قبل و بعد از واگذاری مدیریتی: 1391 - صفحه:19-28

  tick  میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت و درمان - صفحه:29-42
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved