>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1394 - دوره:18 - شماره:61


  tick  ارزیابی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای ساختار کتابخانه دیجیتالی دانشگاهی - صفحه:82-91

  tick  بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان (مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد) - صفحه:31-46

  tick  بررسی رضایتمندی و کارآمدی در روان‌درمانی از راه دور: دیدگاه بیمار و روان درمانگر - صفحه:92-105

  tick  بررسی میزان انطباق چکیده مقالات مرور نظام‌مند و متاآنالیز پژوهشگران ایران نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس با بیانیه پریسما - صفحه:7-16

  tick  تاثیر به کارگیری مدل فرایند کسب و کار براصلاح فرایند ترخیص بیمارستان قایم (عج) مشهد - صفحه:47-56

  tick  رتبه‌بندی وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر اساس کاربردپذیری و ارتباط آن با رتبه و بومتریک - صفحه:17-22

  tick  شناسایی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی با استفاده از درخت تصمیم - صفحه:57-68

  tick  مدل علی روابط رهبری خدمتگزار، توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی : مطالعه موردی - صفحه:69-81
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved