>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1385 - دوره:9 - شماره:26


  tick  بررسی نتایج حاصل از اجرای الگوی ارتقا کیفیت مدیران مواد زائد در بیمارستان های شهید فقیهی شیراز طی سال 1384 - صفحه:51-56

  tick  تحقیق اهداف برنامه تحول نظام اداری در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک گروه الف در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی - صفحه:23-30

  tick  تعیین کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها Dea - صفحه:31-38

  tick  شیوه ارزیابی بیمارستان های تهران از دیدگاه مدیران ارشد بیمارستان های دولتی و ستاد وزارت بهداشت - صفحه:39-44

  tick  مدیریت زباله های بیمارستانی در بیمارستان های بوکان ، مهاباد ، سقز و میاندوآب در سال 1384 - صفحه:57-62

  tick  مطالعه دستور العمل مراقبتهای مدیریت شده زایمان در بیمارستان تهران در تئوری و عمل :1384 - صفحه:45-50

  tick  مقایسه محتوای طرح تکریم در مقایسه با اصول ومبانی مشتری مداری - صفحه:7-14

  tick  نظام اطلاعات سلامت از دیدگاه مدیران و کارشناسان برنامه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1383 - صفحه:15-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved