>
Fa   |   Ar   |   En
   روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران  
   
نویسنده رضا خواجویی رضا ,صالحی نژاد سیمین ,احمدیان لیلا
منبع مديريت سلامت - 1392 - دوره : 16 - شماره : 53 - صفحه:7 -21
چکیده    مقدمه: با توسعه به کارگیری سیستم‌های اطلاعات بهداشتی و با توجه به نقش بسیار مهم این سیستم‌ها در ارتقا کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران و سلامت آن‌ها، ارزیابی مداوم این سیستم‌ها ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی پژوهش‌های انجام شده برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی در ایران انجام شد.مروری بر مطالعات: این مطالعه یک مطالعه مروری است که در آن منابع فارسی مرتبط با هدف تحقیق از فروردین ماه 1380 تا شهریور ماه 1391، از پایگاهایsid, magiran, iranmedex بازیابی گردیدند. در این مطالعه از 727 مقاله بازیابی شده در نهایت 36 مقاله مرتبط شناخته شد و توسط نویسندگان مورد بررسی قرار گرفت. بحث: این مطالعه نشان داد که در 50 درصد مقالات از ابزار پرسشنامه برای ارزیابی سیستم‌ها استفاده شده بود که در 42 درصد موارد پرسشنامه‌ها میان افراد توزیع شده بود. در 50 درصد مقالات هم پژوهشگران از طریق مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و پرونده‌ها اطلاعات موجود را جمع آوری کرده بودند. همچنین مرحله ارزیابی در تمامی مطالعات انجام شده پایانی و روش بررسی به جز در یک مقاله، از نوع کمّی بود. توسعه و ارتقا سیستم‌های اطلاعاتی نیاز مند به‌کارگیری ابزارها و روش‌های متعدد ارزیابی می‌باشد. با وجود تعدد مطالعات ارزیابی انجام شده در ایران، این مطالعات از تعداد محدودی از ابزارها و روش‌های موجود استفاده نموده اند. کلید واژه‌ها: ارزیابی، سیستم اطلاعات بیمارستان، سیستم‌های اطلاعات سلامت
کلیدواژه سیستم‌های اطلاعات سلامت ,ارزیابی ,سیستم اطلاعات بیمارستان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران
پست الکترونیکی ahmadianle@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved