>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1392 - دوره:16 - شماره:53


  tick  ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها(1390-1388) - صفحه:36-46

  tick  ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک بیهوشی- جراحی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از استانداردهای موسسه Ecri در سال 1390 - صفحه:85-98

  tick  استخراج دانش از داده‌های بیماران دیابتی با استفاده از روش درخت تصمیم C5.0 - صفحه:58-72

  tick  بازیابی اطلاعات تصویری حوزه ی سلامت در وب از دیدگاه متخصصان علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی - صفحه:99-108

  tick  روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران - صفحه:7-21

  tick  سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - صفحه:73-84

  tick  مدل پیشنهادی بازنمایی مکانی مجموعه منابع کتابخانه با استفاده از جی‌آی‌اس (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) - صفحه:22-35

  tick  مقایسه‌ی دو روش آموزش ‹‹‌سمینار تحقیق›› کارشناسی ارشد رشته «آموزش مدارک پزشکی» - صفحه:47-57
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved