>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه‌ی مدل توسعه‌ی گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری در استان یزد  
   
نویسنده مروتی شریف‌آبادی علی ,اسدیان اردکانی فایزه
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 55 - صفحه:73 -88
چکیده    مقدمه: در میان حوزه‌های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت به دلیل قابلیت و مزیت‌های رقابتی از توجه زیادی برخوردار شده است. هدف این پژوهش ارایه‌ی چارچوبی جامع جهت شناسایی و بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل موثر بر توسعه‌ی صنعت گردشگری سلامت استان یزد می‌باشد.روش کار: در این تحقیق پس از مرور پیشینه و شناسایی عوامل موثر بر توسعه‌ی گردشگری سلامت، مهم‌ترین عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی تعیین گردید و در ادامه با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ism)، سطح‌بندی شدند.یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل به روز بودن اطلاعات کادر بیمارستان و مرتبط بودن تخصص پزشکان با وظایف آن‌ها، اساسی‌ترین عوامل در مدل توسعه‌ی گردشگری سلامت می‌باشند و باید در وهله‌ی اول بر آن‌ها تاکید شود.نتیجه گیری: با استفاده از یافته‌های این پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که گردشگری سلامت و توسعه‌ی آن در استان یزد نیازمند عزم جدی برای جلب رضایت بیمارانی است که جهت معاینه یا درمان به استان یزد مراجعه می‌کنند. این مهم از طریق سرمایه‌گذاری در تجهیز و به روز کردن بیمارستان‌ها و توسعه‌ی مهارت کادر بیمارستان مقدور خواهد بود. کلیدواژه ها: گردشگری سلامت، تاپسیس فازی، مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ism)
کلیدواژه مدل‌سازی ساختاری تفسیری (Ism) ,تاپسیس فازی ,گردشگری سلامت
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved