>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر پدیده رنگ درمانی با تاکید بر محیط های بیمارستانی  
   
نویسنده حسین درگاهی حسین ,رجب نژاد زینب
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 56 - صفحه:19 -32
چکیده    مقدمه: رنگ ها از راه های مختلف بر زندگی انسان تاثیر می‌گذارند. اصول پایه هر رنگ و چگونگی استفاده مناسب از آن ها در ایجاد یک محیط مناسب در مراکز درمانی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه معرفی پدیده رنگ درمانی و کاربرد آن در مراکز درمانی به ویژه بیمارستان هاست.مروری بر مطالعات: مطالعه حاضر یک پژوهش مروری است که قصد دارد برای اولین بار در ایران، در حیطه مراقبت سلامت به معرفی رنگ درمانی و تاثیر آن در خلق و خوی انسان ها و بیماران بپردازد. لذا، در این مطالعه با انتخاب پنج کلید واژه و بهره برداری از چندین سایت و موتورهای جستجوگر معتبر و 120 منبع، تعداد 78 منبع مورد استفاده قرار گرفت.بحث و نتیجه گیری: پدیده رنگ درمانی با حیطه های مختلفی ارتباط دارد که از آن جمله می‌توان به ارتباط رنگ درمانی با ماهیت فرهنگ های مختلف، تاثیر آن بر رفع یا کاهش اختلالات جسمی، فیزیکی، و روحی و روانی، تاثیر رنگ درمانی بر محیط های کاری و روانشناسی صنعتی، خلاقیت و بویژه کاربرد آن در حیطه های پزشکی و بیمارستانی اشاره کرد.اگرچه رنگ درمانی فواید بی شماری در پی دارد، اما اگر از رنگ ها بطور نامناسب استفاده شود، اثرات زیان باری را به دنبال خواهد داشت. لذا، اغلب روانشناسان و پزشکان به رنگ درمانی با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند و بر این باورند که اثرات رنگ درمانی بر بیماران موقتی است. بنابراین، توصیه می‌شود این پدیده تنها بعنوان عامل درمان کننده و التیام بخش مورد توجه قرار نگیرد، بلکه از آن به منظور حمایت از دیگر روش های درمانی و ارتقا وضعیت روحی و روانی بیماران در بیمارستان ها استفاده شود.کلید واژه ها: رنگ درمانی، طب جایگزین، روانشناسی، بیمارستان، بیماران
کلیدواژه بیماران ,روانشناسی ,بیمارستان ,طب جایگزین ,رنگ درمانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved