>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1393 - دوره:17 - شماره:57


  tick  ارایه مدل پیشبینی تشخیص عوامل ناباروری؛ با استفاده از الگوریتم‌های داده کاوی - صفحه:46-57

  tick  ارزیابی فنی پایگاه های خبری اطلاع رسانی وب دا در دانشگاه های علوم پزشکی ایران - صفحه:58-67

  tick  بررسی تاثیر تدوین و اجرای خط مشی‌های مدارک پزشکی بر امتیاز خط مشی‌های استانداردهای اعتباربخشی مدارک پزشکی -1392 - صفحه:77-86

  tick  بررسی عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی در زمینه استانداردهای مدیریت قوانین کسب کار - صفحه:7-10

  tick  بررسی نیازهای برآورده نشده سلامت و موانع دسترسی مرتبط با آن - صفحه:87-98

  tick  بهبود فرایند مدیریت بیمار در اورژانس با شبیه سازی و روش پرامیتی (Promethee) - صفحه:11-25

  tick  تاثیر شیوه پرداخت هزینه‌‌ی درمان بر مدت اقامت بیماران بستری در مراکز آموزشی و درمانی قزوین - صفحه:68-76

  tick  معیارهای عینی و ذهنی داوران در داوری مقالات چاپ و یا رد شده مجله مدیریت سلامت: سال‌های 92-90 - صفحه:26-45

  tick  نقش ارزیابی فناوری سلامت در تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت - صفحه:99-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved