>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1401 - دوره:25 - شماره:1


  tick  ارزیابی سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع دارویی در شرایط تحریم و همه‌گیری کووید-19 - صفحه:69-79

  tick  تاثیر به‌کارگیری مدل اس بار در تحویل شیفت بر رضایتمندی بیمار و پرستار در بخش اورژانس - صفحه:24-34

  tick  تاثیر سواد رسانه ای بر سلامت اجتماعی با نقش میانجی سواد اخلاقی : مطالعه موردی - صفحه:35-46

  tick  تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری شاهین هریس و روش‌های یادگیری ماشین - صفحه:57-68

  tick  شفافیت در بودجه و عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور - صفحه:9-11

  tick  شناسایی و ارزیابی منابع کسب اطلاعات سرطان رودۀ بزرگ در بین مراجعه‌کنندگان به متخصصان گوارش - صفحه:47-56

  tick  عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کووید-19 در ایران: ارزیابی استانی - صفحه:80-91

  tick  نقش سیستم توزیع «دوز- واحد» دارو در حرفه ای‌ گری داروسازان و رضایت شغلی پرستاران: مطالعه موردی - صفحه:92-101

  tick  واکاوی عوامل اثرپذیر و اثرگذار بر نوآوری پایدار در بیمارستان های دولتی - صفحه:12-23
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved