>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1399 - دوره:23 - شماره:2


  tick  ارائه مدل مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی:رویکرد داده بنیاد - صفحه:54-63

  tick  اولویت‌بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین پایدار دارو در داروخانه‌های بیمارستان‌های آموزشی منتخب - صفحه:89-101

  tick  ایجاد مدل مفهومی برای سامانه مدیریت بیماری آسم در مراقبت اولیه - صفحه:11-27

  tick  برنامه ریزی ظرفیت در شبکه صف بیمارستانی تحت شرایط انسداد: رویکرد بهینه یابی مبتنی بر شبیه سازی - صفحه:28-39

  tick  تاثیر رعایت پروتکل های بهداشتی ویروس کرونا در رضایت مشتری و قصد خرید در داروخانه های شهر اراک - صفحه:102-110

  tick  حجم فعالیت‌های حوزه بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی: کاربرد یک مدل مطالعه کار و زمان - صفحه:64-75

  tick  طراحی مدل جامع تاب آوری بیمارستانی در مواجه با بیماری کرونا - صفحه:76-88

  tick  عوامل کلیدی موثر بر پیاده سازی تفکر ناب در حوزه خدمات سلامت : مطالعه موردی - صفحه:40-53

  tick  نقش گردشگری سلامت در رونق بخشی به اقتصاد سلامت ایران - صفحه:9-10
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved